Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Sáu trăm chẵn (*)

                                            600
là số người đã có hồ sơ xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam tính đến thời điểm 1-11-2010 đang và sẽ được xem xét để kết nạp.
          Trong số này, có:
          - 299 người xếp hàng ở cửa THƠ
          - 242 người xếp hàng ở cửa VĂN XUÔI
          - 35 người chờ ở cửa LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH
          - 24 người chờ ở cửa DỊCH THUẬT.
          Không loại trừ khả năng trong số 600 vị nói trên, đã có vị về giời vì chờ đợi quá lâu nhưng không kịp báo cho Ban Tổ chức hội viên biết. Và có những vị đã mất kiên nhẫn, được kết nạp hay không với họ không còn là vấn đề nữa!
          Cũng trong số 600 vị nói trên, có 92 vị đã tiến gần hơn đến “mục tiêu” (do đã có số phiếu quá bán của các Hội đồng chuyên môn và các Ban văn học giới thiệu). Tuy nhiên, kết quả này chưa biết có được tiếp tục bảo lưu trong khoá tới hay không.
---------------------------------------
(*) Những con số trong bài lấy theo tài liệu của Ban Tổ chức hội viên - Hội Nhà văn Việt Nam.
         

1 nhận xét: