Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Thơ TRẦN NGỌC TUẤN

TRẦN NGỌC TUẤN


Thư xuân

Cây đông trút sạch lá ưu phiền
Hồn như mai nở mở tân niên
Suốt mùa khổ hạnh nương thanh tịnh
Một chén xuân ươm chếnh choáng thiền.An nhiên

Tạ ơn mưa gió tri âm
Về ngồi bên cỏ nghe tâm dịu lành
Sẵn đây dòng suối trong xanh
Khỏa tay trên nước hiện tranh vô thường.

                                        T.N.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét